درباره ما
ABOUT US

خرید و فروش دامنه با پسونده های عمومی gTLD و کشوری ccTLD.

قرار دادن دامنه (ها) ی ثبت شده شما در مزایده های بین المللی معتبرآنلاین.

خرید دامنه های آزاد شده یا ثبت شده با عمر بیش از یک سال (تا 15 سال!)

ارائه خدمات متنوع ثبت دامنه و میزبانی وب (30 روز آزمایشی - رایگان) از در سایت www.saharit.net

ثبت فوری نام دامنۀ مورد نظر شما در امارات (پسوند ae.)

و ...